Prosjektledelse arkiv, organisasjon og IKT

Et vellykket prosjektresultat kjennetegnes av riktig utnyttelse av godt definerte ressurser basert på en tydelig prosjektplan. Så enkelt, og så vanskelig.

Prosjektetablering er en edel kunst. Det er ofte naturlig å ta utgangspunkt i resultatet; hva man ønsker å oppnå, og hvilke aktiviteter som må utføres for å komme dit enklest mulig. Prosjektets mandat, formål, mål, milepæler og aktiviteter bør være meget godt definert før prosjektoppstart.

Vellykket prosjektorganisering er en krevende øvelse. Det er ikke sikkert prosjektarbeidsformen som passer i oljebransjen vil fungere like bra til prosjekter innen arkiv, organisasjon og IKT. Noen prosjekter på vårt fagområde lar seg løse utmerket med en flat og enkel organisering basert på god, fordomsfri dialog på tvers av avdelingene.

Mange prosjekter stiller derimot krav til et stort og velfundert prosjekthierarki for å sikre gode resultater. Valgene som tas i forbindelse med organiseringen har stor innvirkning både på fremdriften og resultatet, så her gjelder det å tenke klart.

EKOR kan bistå ved etablering, organisering, gjennomføring, ferdigstillelse og evaluering av prosjekter i det kompliserte skjæringspunktet mellom arkiv, organisasjon og IKT.

Typiske leveranser

  • Prosjektledelse og rådgivning.
  • Bistå med kartlegging og analyse i forprosjekter.
  • Bistå i vurdering av tekniske, arkivfaglige og organisatoriske implikasjoner ved et planlagt prosjekt.
  • Bistå med å utlede eller kvalitetssikre prosjektmandat, milepæler og aktiviteter.
  • Gi råd i forbindelse med prosjektorganisering, tids- og ressursplanlegging.
  • Oppfølging, kvalitetssikring og prosjektevaluering.
  • Arrangere eller delta på workshops, kurs mv.
Kontaktinformasjon

EKOR AS, org.nr. 915003095
Post: Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo
Besøk: Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo
Telefon: +47 901 14 042

%d bloggere liker dette: