Enterprise Content Management

Enterprise Content Management, ECM, viser til organisering, lagring og forvaltning av informasjonsobjekter. ECM-begrepet favner ulike bestanddeler ved dokumenthåndtering, herunder løsninger for lagring, gjenfinning, dokumentflyt, organisering, bevaring og kassasjon. Hvis vi sier at et arkivsystem håndterer langtidslagring og sletting av klart definerte dokumenttyper, vil ECM-begrepet favne helheten ved digital dokumenthåndtering.

Evnen til helhetstenkning på dokumenthåndteringsområdet er en viktig suksessfaktor. Det vil for eksempel være fornuftig ressursbruk å utlede gode, velfunderte integrasjoner mellom løsningen for dokumenthåndtering og andre fagsystemer, blant annet for å sikre enkelhet og stordrift. Samtidig er det viktig å se til at det tekniske miljøet som helhet støtter godt opp om forretningsprosessene. Suksesskriteriet er at brukerne opplever dokumenthåndteringen som enkel, forutsigbar og rimelig.

Ved planlegging og implementering av teknisk infrastruktur for dokumenthåndtering bør man samtidig legge til rette for et ryddig og effektivt samarbeid mellom arkivet, IT-avdelingen og andre fagmiljøer i virksomheten. For at det tekniske skal spille best mulig, må praktiske oppgaver og roller være godt definert.

EKOR AS er et av landets ledende kompetansemiljøer innen Enterprise Content Management, og har lang erfaring med teknisk og organisatorisk implementering av nye løsninger for arkiv og dokumentbehandling i privat og offentlig sektor.

Typiske leveranser

  • Rådgivning og prosjektledelse.
  • Kartlegging og analyse av eksisterende løsninger.
  • Bistå ved utarbeidelse av tekniske kravspesifikasjoner, herunder funksjonalitetskrav og krav til integrasjoner mot andre fagsystemer.
  • Bistå i utarbeidelse av ulike kvalitets- og styringssystemer innen dokumenthåndtering; arkivplan, arbeidsrutiner mv.
  • Arrangere eller delta på møter, workshops, kurs mv.

EKOR har spisskompetanse på rådgivning og prosjektledelse innen informasjonsforvaltning i privat og offentlig sektor, og har inngående kjennskap til aktuelle IKT-løsninger.

Kontaktinformasjon

EKOR AS, org.nr. 915003095
Post: Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo
Besøk: Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo
Telefon: +47 901 14 042

%d bloggere liker dette: