Elektronisk samhandling

Samfunnet ønsker at det offentliges kontakt med innbyggerne skal være effektiv, sikker, brukervennlig og, aller helst, digital. Brukernes positive erfaringer med nettbanker og andre vellykkede portalløsninger har aktualisert behovet for å utvikle moderne samhandlingsplattformer også mellom andre grupper i det moderne informasjonssamfunnet.

Dagens brukere av offentlige tjenester foretrekker å kommunisere via elektroniske dialoger og postkasser. For de fleste betyr digitalisering brukervennlighet og tilgjengelighet. Det er også god omdømmebygging å legge til rette for enkle, sikre og tidseffektive løsninger for digital informasjonsforvaltning. God, elektronisk samhandling med innbyggere og samfunnsaktører representerer samtidig demokratibygging og optimalisering av dokumentflyten. Her er det mye å hente!

Å definere og implementere gode løsninger for elektronisk samhandling krever et velutviklet blikk for den tverrfaglige helheten. Og utvikling av smidige integrasjoner mellom sikre soner stiller særlige krav til erfaring og årvåkenhet i skjæringspunktet mellom arkiv, organisasjon, juss og IKT.

Typiske leveranser

  • Rådgivning og prosjektledelse
  • Coaching i forbindelse med utvikling av digitale strategier
  • Bidra med behovsanalyse, konseptutvikling og riktig avgrensning i planlagte samhandlingsprosjekter
  • Å være bindeledd mellom oppdragsgiver og tekniske leverandører i prosjektfasen
  • Bidra til kompetanseheving gjennom kurs og faglig støtte
  • Kvalitetssikring og evaluering
Kontaktinformasjon

EKOR AS, org.nr. 915003095
Post: Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo
Besøk: Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo
Telefon: +47 901 14 042

%d bloggere liker dette: