Digitalisering av arbeidsprosesser

Samfunnet ønsker at det offentliges kontakt med innbyggerne skal være effektiv, sikker, brukervennlig og, aller helst, digital. Brukernes positive erfaringer med digital kommunikasjon har også aktualisert behovet for å øke innsatsen for digitalisering av arbeidsprosesser med fysiske tidstyver.

Tidkrevende, fysiske rutiner for produksjon, forvaltning og distribusjon av dokumentasjon oppfattes lett som umoderne, og det kreves pedagogisk talent for å rettferdiggjøre en videreføring av fysisk dokumentflyt i dag. Siden de fleste medarbeiderne både jobber og tenker fullelektronisk gir fysiske nødløsninger i arkivdanningen grobunn for helt unødvendig risiko.

I prinsippet kan alle former for fysisk dokumentflyt digitaliseres. Gode, digitale løsninger legger til rette for effektiv samhandling, tilgjengelighet, høy brukervennlighet, bedre sikkerhet, god ressursutnyttelse, betydelige tidsbesparelser og færre misforståelser.  Digitalisering er sunn fornuft.

Digitalisering av arbeidsprosesser vil likevel være modningsprosjekter i enhver organisasjon. Det er samtidig avgjørende at de digitale løsningene som erstatter de fysiske fremstår som brukervennlige og rimelige, og på dette området er organisatorisk forståelse vel så viktig som det tekniske.

EKOR AS har lang erfaring med å definere og virkeliggjøre godt tilpassede løsninger for elektronisk informasjonsforvaltning i offentlig og privat sektor. Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat om strategiske veivalg for digitalisering av arbeidsprosessene i din virksomhet.

Typiske leveranser

  • Rådgivning og prosjektledelse
  • Coaching ved utvikling av strategier for effektivisering gjennom digitalisering
  • Kartlegging og utredning
  • Evaluering av eksisterende rutiner og tekniske løsninger
  • Å analysere arkivfaglige, tekniske og organisatoriske implikasjoner ved et foreslått digitaliseringsprosjekt
  • Bidra med behovsanalyse, konseptutvikling og riktig avgrensning i planlagte digitaliseringsprosjekter
  • Å være bindeledd mellom oppdragsgiver og tekniske leverandører i prosjektfasen
  • Bidra til kompetanseheving gjennom kurs og faglig støtte
Kontaktinformasjon

EKOR AS, org.nr. 915003095
Post: Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo
Besøk: Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo
Telefon: +47 901 14 042

%d bloggere liker dette: