Arkivfaglig rådgivning

Robust, forutsigbar dokumenthåndtering er en forutsetning for effektiv kundebehandling og administrasjon i alle typer virksomheter. Den økonomiske verdien av en velfungerende arkivfunksjon lar seg vanskelig måle, men behovet for rask gjenfinning av korrekt, autentisk informasjon er konstant. I tillegg er evnen til effektivt å føre bevis for transaksjoner en viktig forretningsstrategi.

Records are efficiently managed if they can be found quickly
and without fuss or bother when they are needed
(Theodore R. Schellenberg)

Arkivfunksjonen må vedlikeholdes. En smidig, gjennomtenkt arkivorganisering er viktig infrastruktur. Hvis virksomheten mangler en overordnet dokumenthåndteringsstrategi kan omorganisering og andre endringer føre til at arkivet ikke yter forventet service. I slike situasjoner kan arkivfunksjonen lett bli offer for kreativ elastikk og annen uheldig ressursbruk. Dette er verken arkivfaglig eller økonomisk forsvarlig i lengden. En finstemt, enkel og robust infrastruktur på arkivsiden er en fornuftig disposisjon for effektivitet, vekst og godt omdømme.

God dokumenthåndtering betyr at løsningene som er i bruk tilfredsstiller interne og eksterne krav til kvalitet og sikkerhet uten at brukerne føler at lagring og gjenfinning er tidkrevende og tungt.

Typiske leveranser

  • Prosjektledelse og rådgivning.
  • Organisering av arkivet og arkivfunksjonen.
  • Utledning av kvalitetssystemer på arkivområdet, herunder arkivplan og rutinebeskrivelser.
  • Optimalisering og utvikling av dokumenthåndteringssystem og metadatastruktur.
  • Kontroll av arkivrutiner mot lovverk og intern policy.
  • Oppsett og kvalitetssikring av regimer for tilgangsstyring og informasjonssikkerhet.
  • Utarbeidelse av planer for bevaring og kassasjon.
  • Offentlig journal (OEP).
Kontaktinformasjon

EKOR AS, org.nr. 915003095
Post: Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo
Besøk: Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo
Telefon: +47 901 14 042

%d bloggere liker dette: