Noark løsninger – anskaffelse, innføring og rådgivning

EKOR bidro i arbeidet med NOARK 4 og NOARK 5, og var med  å utvikle en av de første godkjente Noark 5-kjernene; den integrerte kjernen i fagsystemet for Skipsregistrene NIS og NOR. Med lang erfaring fra å innføre Noark-løsninger, og god kjennskap til tilgjengelig teknologi og leverandørmarkedet vet vi hvordan du som kunde og bestiller skal  gjøre en god anskaffelse. Er du leverandør gir vi råd både når systemene skal utvikles og leveres.

Hva vi gjør
Bak enhver anskaffelse ligger det et ønske om å forbedre dagens situasjon. EKOR bistår i deler eller hele prosjektet – med behovskartlegging, kravspesifisering, konkurransegjennomføring, innføring og evaluering. Resultatet utgjør en forskjell.

Vi gir råd og leder prosjekter:

  • kartlegger og analyser behov
  • utarbeider kravspesifikasjoner, herunder krav til integrasjoner mot fagsystemer som ikke dekkes av NOARK-standarden
  • bidrar i konkurransegjennomføring og i dialog mellom kunde og leverandør
  • forbereder organisasjonen til å ta i mot ny løsning
  • utarbeider kvalitets- og styringssystemer for arkivforvaltning; ROS-analyser, arkivplaner, arbeidsrutiner
  • evaluerer systemer og prosjekter
  • bistår  systemleverandører med NOARK-godkjenning, rådgivning og innføring av løsninger

Hvordan vi gjør det
Selv det beste systemet kan ikke oppfylle alle forventningene virksomheten din har. Ofte oppfattes systemet som for stort og komplisert, eller for begrenset og trangt. EKOR tar utgangspunkt i organisasjonens behov og forventninger, slik at det ikke bare blir mulig, men også sannsynlig å kunne ta ut gevinster ved å innføre den nye løsningen. Metoden vår bygger på en etablert leveransemodell, som vi tilpasser både små og store prosjekter.

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

EKOR AS, org.nr. 915003095
Post: Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo
Besøk: Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo
Telefon: +47 901 14 042

%d bloggere liker dette: