Bloggarkiv

Hva betyr en NOARK 5-godkjenning?

av EKOR AS (først publisert på informasjonsforvaltning.no 14. oktober 2011) På Riksarkivet hjemmesider kunne man 14. oktober 2011 lese følgende: Den som søker om godkjenning (leverandøren eller det organet som har utviklet løsningen), har fylt ut egenerklæringsskjemaet og dermed bekreftet

Publisert i Arkivfaglige tema, NOARK

Sak- og arkivsystemenes død

av EKOR AS (først publisert på informasjonsforvaltning.no 8. september 2011) Riksarkivet publiserte 22. august 2011 godkjenningen av en ny arkivkjerne. Dette var en stor nyhet, i alle fall for oss få som befatter oss med slikt. Stor i den forstand

Publisert i Arkivfaglige tema, NOARK

Ja, vi elsker NOARK 5

av Astrid Øksenvåg, EKOR AS (først publisert på informasjonsforvaltning.no 26. oktober 2010) NOARK 5 er ikke en videreføring av NOARK 4, men noe helt nytt. Når jeg leser og hører noen snakke om standarden så kommer dette dårlig fram, sannsynligvis

Publisert i Arkivfaglige tema, NOARK

Sprengkraften i NOARK 5

av EKOR AS (først publisert på informasjonsforvaltning.no 5. oktober 2010) Norsk arkivstandard, NOARK, finnes nå i sin femte versjon. Det ser ut til at den nye standarden gir unike muligheter for innovasjon og nytekning, og at ikke alle er klar

Publisert i Arkivfaglige tema, NOARK

NOARK 5 som felleskomponent

av EKOR AS (først publisert på informasjonsforvaltning.no 5. oktober 2010) Felleskomponenter er en sentral del av å realisere en døgnåpen og brukerorientert offentlig sektor der borgere og næringsliv skal kunne benytteelektroniske tjenester. Sitatet over er hentet fra prosjektveiviseren fra Direktoratet

Publisert i Arkivfaglige tema, NOARK

Den harde kjernen i NOARK 5

av EKOR AS (publisert på informasjonsforvaltning.no 4. oktober 2010) Tenk deg et lite eksperiment. Ta et ark papir og en blyant (eller en tavle, eller en PC eller en iPhone) og gjør følgende øvelse: Du skal beskrive en generell løsning

Publisert i Arkivfaglige tema, NOARK
Kontaktinformasjon

EKOR AS, org.nr. 915003095
Post: Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo
Besøk: Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo
Telefon: +47 901 14 042