Bloggarkiv

Arkivtilsyn, kaffe og kringle

av EKOR AS (4. oktober 2013) Sammenliknet med andre tilsynsordninger er arkivtilsynet mest kaffe og kringle. Dagens arkivtilsyn bidrar i liten grad til å sikre elektronisk arkivkvalitet, bevisverdi og autentisitet. Det kan være klokt å lete etter gode løsninger utenfor

Publisert i Arkivfaglige tema, Bevisverdi og autentisitet

Tilbake til fremtiden – Bevisverdi og autentisitet i elektronisk arkivdanning

av EKOR AS (2. september 2013) Kampen om det elektroniske dokumentets troverdighet begynner lenge før dokumentet er opprettet, og det er i arkivdanningen at slaget står. For autentisitetssikring i arkivdepot er nytteløst dersom arkivkvaliteten kan trekkes i tvil ved avlevering.

Publisert i Arkivfaglige tema, Bevisverdi og autentisitet
Kontaktinformasjon

EKOR AS, org.nr. 915003095
Post: Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo
Besøk: Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo
Telefon: +47 901 14 042