Bloggarkiv

Elektronisk arkivdanning og arkivarens små knep

av EKOR AS (1. august 2013) Elektronisk arkivdanning i privat sektor kan være en krevende øvelse. Siden verken lovverket eller offentligheten viser nevneverdig interesse for muligheter og utfordringer knyttet til privat arkivdanning, blir arkivdrift utenom arkivforskriften primært et spørsmål om

Publisert i Arkivarrollen og organisering, Arkivfaglige tema

Arkivarens synlighet i IKT-prosjekter

av EKOR AS (1. juli 2013) Det er dessverre slik at noen dokumenthåndteringssystemer ikke fungerer som de skal. Kjente eksempler fra arkivhverdagen er teknisk svikt, mangelfull kompetanse, urimelige registreringsrutiner, krevende gjenfinning, manglende integrasjoner og, ikke minst, helt unødvendig ressursbruk. Hvis

Publisert i Arkivarrollen og organisering, Arkivfaglige tema
Kontaktinformasjon

EKOR AS, org.nr. 915003095
Post: Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo
Besøk: Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo
Telefon: +47 901 14 042