Bloggarkiv

Arkivtilsyn, kaffe og kringle

av EKOR AS (4. oktober 2013) Sammenliknet med andre tilsynsordninger er arkivtilsynet mest kaffe og kringle. Dagens arkivtilsyn bidrar i liten grad til å sikre elektronisk arkivkvalitet, bevisverdi og autentisitet. Det kan være klokt å lete etter gode løsninger utenfor

Publisert i Arkivfaglige tema, Bevisverdi og autentisitet

Tilbake til fremtiden – Bevisverdi og autentisitet i elektronisk arkivdanning

av EKOR AS (2. september 2013) Kampen om det elektroniske dokumentets troverdighet begynner lenge før dokumentet er opprettet, og det er i arkivdanningen at slaget står. For autentisitetssikring i arkivdepot er nytteløst dersom arkivkvaliteten kan trekkes i tvil ved avlevering.

Publisert i Arkivfaglige tema, Bevisverdi og autentisitet

Elektronisk arkivdanning og arkivarens små knep

av EKOR AS (1. august 2013) Elektronisk arkivdanning i privat sektor kan være en krevende øvelse. Siden verken lovverket eller offentligheten viser nevneverdig interesse for muligheter og utfordringer knyttet til privat arkivdanning, blir arkivdrift utenom arkivforskriften primært et spørsmål om

Publisert i Arkivarrollen og organisering, Arkivfaglige tema

Arkivarens synlighet i IKT-prosjekter

av EKOR AS (1. juli 2013) Det er dessverre slik at noen dokumenthåndteringssystemer ikke fungerer som de skal. Kjente eksempler fra arkivhverdagen er teknisk svikt, mangelfull kompetanse, urimelige registreringsrutiner, krevende gjenfinning, manglende integrasjoner og, ikke minst, helt unødvendig ressursbruk. Hvis

Publisert i Arkivarrollen og organisering, Arkivfaglige tema

Arkivmeldingen – ny giv for norske arkiv?

av EKOR AS (først publisert i Arkivråd nr. 2 2013) Den nye arkivmeldingen ble vedtatt av Stortinget 4. april 2013, men hva betyr vedtaket i praksis? Og hva er veien videre for norsk arkivdrift? Dette var tema for frokostmøtet i

Publisert i Arkivfaglige tema, Lovverk, rutiner og policy

Internkontroll etter personopplysningsloven

av EKOR AS (1. juli 2013) Dersom virksomheten din ikke har etablert systematisk internkontroll for behandling av personopplysninger, blir personopplysningene verken behandlet effektivt eller i henhold til lovverket. Det er egentlig ikke så mye som skal til for å få

Publisert i Arkivfaglige tema, Lovverk, rutiner og policy

Sannheten om elektronisk signatur

av EKOR AS (først publisert på informasjonsforvaltning.no 17. februar 2012) De fire egenskapene ved dokumentene som ønskes ivaretatt gjennom en signaturer er: Autentisering Integritetsbeskyttelse Konfidensialitetsbeskyttelse Sikring av ikke-benekting (NOU 2001:10) Signatur med penn benyttes på papirdokumenter. Elektronisk signatur benyttes til

Publisert i Arkivfaglige tema, Lovverk, rutiner og policy

Å sjekke e-post fra intranett

av EKOR AS (først publisert på informasjonsforvaltning.no 6. februar 2012) E-posten er i dag den moderne kunnskapsmedarbeiderens beste venn. Med hjelp av e-postverktøyet kan vi utføre mye av det vi er satt til å gjøre på jobben. Å klare seg

Publisert i Arkivfaglige tema, Teknisk funksjonalitet

Metadata, mapper og merkelapper

av EKOR AS (først publisert på informasjonsforvaltning.no 20. januar 2012) Hvordan organiserer vi papirene våre? Jo, vi legger dem på et sted vi er godt kjent, eller i det minste et sted hvor vi enkelt kan finne dem igjen med

Publisert i Arkivfaglige tema, Teknisk funksjonalitet

Hva betyr en NOARK 5-godkjenning?

av EKOR AS (først publisert på informasjonsforvaltning.no 14. oktober 2011) På Riksarkivet hjemmesider kunne man 14. oktober 2011 lese følgende: Den som søker om godkjenning (leverandøren eller det organet som har utviklet løsningen), har fylt ut egenerklæringsskjemaet og dermed bekreftet

Publisert i Arkivfaglige tema, NOARK
Kontaktinformasjon

EKOR AS, org.nr. 915003095
Post: Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo
Besøk: Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo
Telefon: +47 901 14 042