Ja, vi elsker NOARK 5

av Astrid Øksenvåg, EKOR AS (først publisert på informasjonsforvaltning.no 26. oktober 2010)

NOARK 5 er ikke en videreføring av NOARK 4, men noe helt nytt. Når jeg leser og hører noen snakke om standarden så kommer dette dårlig fram, sannsynligvis fordi de fleste har en oppfatning om at det er en ny versjon av spesifikasjonen for et journal- og arkivsystem for offentlig saksbehandling.

De som har fulgt med på utviklingen av NOARK 5-standarden vil se at det er (minst) fem grunnleggende utfordringer med NOARK 4:

  1. NOARK 4 spesifikasjonen oppfyller ikke kravene til elektronisk arkivdanning – det er mulig å gjøre endringer etter ferdigstilling.
  2. Avlevering fra systemene krever bistand fra systemleverandør, og avleveringsformatet er for komplisert.
  3. Det er vanskelig å integrere fagsystemer med journal og arkivfunksjonen.
  4. NOARK 4 er en nisjeløsning, samtidig som det finnes standardprodukter på det internasjonale markedet.
  5. Det finnes en rekke fagsystemer som trenger en pålitelig arkivløsning.

Med NOARK 5 løses disse utfordringene, samtidig som standarden løsrives fra sitt historiske opphav knyttet til journalføring, arkivering og saksbehandling i norsk offentlig sektor. I stedet kombineres erfaringene fra NOARK 4 med den utviklingen som har skjedd internasjonalt innenfor feltet, og definerer hvordan elektronisk arkivdanning bør skje, uansett sektor, hensyn til offentlighet, forvaltningspraksis og tradisjonell forståelse av arkivets rolle i en offentlig virksomhet.Med NOARK 5 er det mulig å forene forretningsbehov og arkiveringsbehov på en elegant måte, uten å investere i løsninger som er designet for noe helt annet.


Kontakt: ao(a)ekor.no

Daglig leder i EKOR - www.ekor.no

Publisert i Arkivfaglige tema, NOARK
Kontaktinformasjon

EKOR AS, org.nr. 915003095
Post: Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo
Besøk: Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo
Telefon: +47 901 14 042

%d bloggere liker dette: