Sprengkraften i NOARK 5

av EKOR AS (først publisert på informasjonsforvaltning.no 5. oktober 2010)

Norsk arkivstandard, NOARK, finnes nå i sin femte versjon. Det ser ut til at den nye standarden gir unike muligheter for innovasjon og nytekning, og at ikke alle er klar over alle mulighetene. Det er mange grunner til dette, men noen av hovedårsakene kan være:

  • At det høres usannsynlig ut i seg selv at en arkivstandard som er utarbeidet av en liten etat underlagt Kulturdepartementet kan ha vidtrekkende implikasjoner for hele forvaltningen.
  • At standarden i seg selv er et meget tungt tilgjengelig dokument i språk og form og krever inngående innsikt ikke bare i arkivfaglige og IT-tekniske fagområder, men også inngående kjennskap til standardens historikk og generell innsikt i norsk forvaltning.
  • At ingen har klart/tatt seg bryet med å formulere essensen i standardens praktiske implikasjoner, – det de ansvarlige for kjerneoppgavene ofte omtaler som “businesscasene” på et språk som beslutningstakere forstår.
  • At innsikten i seg selv krev tung, tverrfaglig kompetanse og en koordinering av fagtunge kompetansemiljøer med egne språk og begrenset kunnskap om hverandres fagområder, samt ofte meget ulikt fokus og interessefelt.
  • At de fagmiljøene som har kunnskapen som kreves for å forstå å kommunisere budskapet ikke har maktet å gi seg selv tilstrekkelig gjennomslagskraft til at de blir hørt.

Vi håper tekstene våre bidrar til utvidet kunnskap om sprengkraften som ligger i NOARK 5. Kunnskap er verdiløs hvis den ikke deles!

Kontakt: ao(a)ekor.no

Daglig leder i EKOR - www.ekor.no

Publisert i Arkivfaglige tema, NOARK
Kontaktinformasjon

EKOR AS, org.nr. 915003095
Post: Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo
Besøk: Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo
Telefon: +47 901 14 042

%d bloggere liker dette: